Lokaty Terminowe

Bezpieczne inwestowanie pieniędzy w lokaty - Tylko z NAMI!

Najlepsze lokaty terminowe - oprocentowanie, porównanie i ranking

Witamy na witrynie finansowej poświęconej tematyce lokat terminowych. Przygotowaliśmy rankingi i porównanie lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych i lokat strukturyzowanych oraz prowadzony jest blog z informacjami ze świata finansów, zwłaszcza dotyczący inwestowania pieniędzy w bezpieczne instrumenty bankowe.

LOKATY TERMINOWE - wszystko o lokatach bankowych

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o lokatach bankowych, prosimy o częste odwiedzanie naszej witryny. Znajdą Państwo tutaj między innymi poradnik na co należy zwracać uwagę dokonując wyboru lokaty terminowej - po przeczytaniu lektury zapraszamy do działu LOKATY, w którym to dziale będą Państwo mieli możliwość założenia lokaty bankowej bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach - Zapraszamy.

W działalności ubezpieczeniowej lokaty obejmują: lokaty bankowe, lokaty w nieruchomościach,akcje i udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, należności depozytowe od cedentów obejmują depozyty szkodowe i składkowe zatrzymane przez ubezpieczycieli, którym Spółka udziela pokrycia reasekuracyjnego.lokaty

Lokaty terminowe są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania lokaty oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek.

Oprocentowanie lokat jest ściśle związane z długością okresu deponowania. Oprocentowanie wkładów terminowych ma charakter stały lub zmienny (oprocentowanie stałe lub zmienne). Lokaty terminowe przeważnie są zakładane na okres od 1-go do 36-u miesięcy. Bywają również lokaty, których okres trwania jest krótszy (dniowe lub tygodniowe) bądź dłuższy (36-, 48- i 60-miesięczne).

Lokaty krótkoterminowe (do 12-u miesięcy) przeważnie są oprocentowane stałą stopą procentową, natomiast długoterminowe (powyżej 12-u miesięcy) zmienną stopą procentową. Właściciel lokaty zobowiązuje się do nie wypłacania zdeponowanych w banku pieniędzy przed upływem terminu na jaki lokata została założona. Wyróżnia się dwa rodzaje lokat terminowych: lokatę rentierską oraz lokatę dynamiczną.

Przy zakładaniu lokaty terminowej należy zwrócić uwagę na:

  • Wysokość oprocentowania oraz częstotliwość kapitalizacji lokaty
  • Czy istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania w przypadku posiadania większej kwoty pieniędzy
  • Wysokość kwoty minimalnej
  • Czy można ustanowić pełnomocnika
  • Czy odsetki są dopisywane do kapitału czy też bank przekazuje na nie oprocentowany rachunek
  • Wysokość dodatkowych opłat związanych z założeniem lokaty

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się na newsletter!

Ankieta

Szukasz w portalu :